Technische Informatie
Technische Informatie over het SAT1 product en deze site

SAT1 satellieten
Er zijn een groot aantal aardobservatiesatellieten die beelden van Nederland maken. Voor SAT1 gebruiken we alleen satellieten die heel gedetailleerde opnamen maken. Iets minder gedetailleerde opnamen worden bijvoorbeeld gebruikt in SAT5 en SAT 25. Het getal geeft de pixelgrootte op de grond in meters aan. In SAT1 is de kleinste pixel nu 60* 60 cm en in 2006 daalt dat naar 50 *50 cm.

Voor SAT1 worden nu vijf satellieten gebruikt. Dat zijn QUICKBIRD-2, IKONOS-2, WORLDVIEW-1, GEOEYE-1 en ORBVIEW-3, zie de figuren hieronder(klik voor een uitvergroting):

Quickbird Satelliet
IKONOS Satelliet
Worldview Satelliet
Geoeye Satelliet
Orbview Satelliet
De satellieten functioneren heel goed en zullen dat zeker nog enige jaren blijven doen. De WORLDVIEW-1 maakt meer opnamen en die opnamen zijn ook meer gedetailleerd.

Hieronder vindt u enige informatie over de satellieten. Indien u een SAT1 opname wilt laten maken kiezen wij met u van welke satelliet we gebruik zullen maken.

De kleuren op een SAT1 opname
De meeste gebruikers van SAT1 zien slechts een kleurenfoto en soms een zwart/wit opname. Echter SAT1 opnamen worden ook als ‘kleuren-infrarode’opname geleverd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van nabij-infrarode straling die ook altijd in het ontvangen signaal is opgesloten. In de SAT1 opname worden steeds 4 kleuren apart opgenomen, die als basis dienen voor de geautomatiseerde interpretaties en kleurbewerking.

De kleuren in een ‘kleuren-infrarode’ opname ontstaan door een verschuiving. De infrarode straling wordt dan weergegeven in het rood. Het rood wordt weergegeven als groen en het groen wordt weergegeven als blauw. Dergelijke opnamen worden vooral gebruikt om meer contrast zichtbaar te maken in groene vegetatie en ook is het contrast tussen nat en droog wordt veel scherper. Meer hierover in de paragraaf met sensorkarakteristieken

Meer uitleg over kleurtheorie, infrarood en 'remote sensing' vindt u op www.satellietbeeld.nl

Sensorkarakteristieken
De sensoren in de satellieten hebben identieke spectrale gevoeligheden. De ervaring met vele voorgaande satellieten heeft geleerd dat met deze verdeling een optimum wordt bereikt in de gecomputeriseerde interpretaties die met de digitale signalen kunnen worden uitgevoerd. Ook in toekomstige satellieten zullen deze gevoeligheden dus niet veel veranderen.

De zon beschijnt de aarde. De aarde weerkaatst het licht naar de satelliet (dus 's nachts worden geen opnamen gemaakt en er moeten ook geen wolken zijn). Als het weerkaatste licht de camera van de satelliet binnenkomt wordt het gesplitst naar de panchromatische sensor, respectievelijk de multispectale sensor. In de multispectrale sensor wordt het licht gesplitst in blauw, groen, rood en nabij-infraood licht. De spectrale gevoeligheden van deze sensoren zijn weergegeven in de tabel.

Kleur Sensorbereik in µm
blauw 0,45-0,52
groen 0,52-0,60
rood 0,63-0,69
nabij infrarood 0,76-0,90
panchromatisch 0,45-0,90

Ieder SAT1 beeld wordt opgenomen in 2048 grijswaarden per kleur/golflengte. De beelden worden standaard geleverd met een compressie tot 256 grijswaarden. Hierdoor wordt een toegankelijker en minder omvangrijk beeldbestand geproduceerd. Voor het rekenen met de beelden, de digitale beeldanalyse, is het natuurlijk veel beter om met de zg. 11-bit opnamen te werken. Ook dit product kan worden geleverd.

De kleurregistratie is iets minder gedetailleerd dan de zwart/wit registratie. Door de zogenaamde kleuren (of ‘multispectrale’) registratie te integreren met de zwart/wit (of ‘panchromatische’) registratie worden de SAT1 kleurproducten net zo scherp gemaakt als de zwart/wit opname. Deze kleurproducten worden ook vaak omschreven als ‘Panchromatic Sharpened Merges (PSM).

Geometrie
Satellieten bewegen om de aarde, net als de aarde om de zon. In dit opzicht is het maken van een satellietopname een enorm complexe zaak, waarin allerlei hoeken en versnellingen berekend en gemeten worden.
De hoeken in de illustratie hiernaast zijn steeds voor iedere opname omschreven in de metadata, net als vele andere parameters inzake bijvoorbeeld calibratie en belichting.

De kleurgevoeligheden van de camera's van alle SAT1 satellieten zijn vergelijkbaar. De pixelgrootte verschilt wat van elkaar. QUICKBIRD vliegt bijvoorbeeld lager dan IKONOS en daardoor is de pixelgrootte kleiner. Een ander gevolg van de lagere baan is dat QUICKBIRD minder vaak Nederland kan opnemen dan IKONOS. Ook zijn er verschillen in de systematiek van opname en de hoeveelheid opnamen per overkomst.

Een van de voordelen van SAT1 is dat u als gebruiker van de opnamen zich niet met al deze techniek hoeft bezig te houden. De mensen van SAT1 verzorgen het materiaal zodanig dat u er verder mee kunt werken.

SAT1 levert opnamen met een pixelgrootte van 50 * 50 cm, 80 * 80 cm en 1 * 1 m. GEOEYE neemt op met pixels van 40 * 40 cm maar wordt uitgeleverd in 50 * 50 cm.

De producten zijn 'georthorectificeerd'. Dat wil zeggen dat de beste techniek wordt gebruikt om de opnamen zo precies mogelijk aan Nederlandse geografische coördinaten te verbinden. Voor ieder punt op een opname geldt dat de gemiddelde fout kleiner is dan 2 meter horizontaal, in jargon: De 90%-circulaire fout is kleiner dan 2 meter.

De opnamen zijn ingepast in het "Rijksdriehoeksstelsel" zodat ze passen bij iedere topografische en Grootschalige Basis Kaart die in Nederland wordt gebruikt.

Slechts een deel van alle opnamen wordt precies verticaal gemaakt. De satellieten kijken dus vaak een beetje schuin naar Nederland. Om de trefkans boven ons bewolkte Nederland zo groot mogelijk te maken is de maximale schuinheid echter beperkt tot 26° uit het nadir. Ter vergelijking: op de meest voorkomende luchtfoto wordt 65% van iedere opname met een grotere afwijking van de verticaal gemaakt.

Gemiddeld zijn de opnamen echter veel meer verticaal dan de luchtfoto's zoals uit de onderstaande afbeeldingen blijkt. Bovendien is de omvalling die bij een schuine opname ontstaat in één richting. Dat is ook anders dan op een luchtfoto. Ook dit aspect maakt het rekenen met een satellietbeeld makkelijker dan met een luchtfoto.

Opnameritme
Satellieten draaien om de aarde en komen dus regelmatig boven dezelfde plaats terug. De satellieten die voor SAT1 gebruikt worden komen samen iedere 2 dagen zo dicht bij Nederland in de buurt dat goede opnamen gemaakt kunnen worden. Dat gebeurt lang niet altijd en bovendien kan er bewolking voorkomen. Door gebruik te maken van wolkenvoorspelling wordt de 'opbrengst' van de satelliet geoptimaliseerd. Voorkomen kun je bewolking natuurlijk niet.

De satellieten komen altijd 's morgens tussen 10 en 11 uur over. Met twee satellieten kan heel Nederland al een aantal keren per jaar wolkenvrij worden opgenomen. In de praktijk gebeurt dat echter niet, maar worden op bestelling vooral die gebieden opgenomen waarvoor kopers bestaan.

Zoeken naar SAT1 beelden
In het menu hierboven kunt u zoeken naar SAT1 beelden. U kunt op diverse manieren zoeken.

Aan de linkerkant van het scherm vindt u drie andere manieren om een beeld te specificeren:
1. Kleuren. Echter van ieder beeld is een ware kleuren beeld en een kleuren infrarood beeld leverbaar, ongeacht de kleurstelling (of zwart-wit afbeelding) die u in de zoeker vindt.
2. Datum: u kunt de beelden zoeken die in een bepaalde periode zijn opgenomen
3. Bewolking. Indien u op zoek bent naar alleen een mooie afbeelding dan kunt u natuurlijk een beeld zoeken bewolking (maximum bewolking =0%). Indien u het nier erg vindt dat er bijvoorbeeld net buiten uw interessegebied wel wolken voorkomen dan kunt u met een hogere tolerantie zoeken. Ook op een beeld met bijvoorbeeld 70% bewolking kan uw gebied net in het onbewolkte deel voorkomen. Beelden die helemaal bewolkt zijn, zijn niet in de catalogus opgenomen.

Aan de rechterkant van het scherm vindt u mogelijkheden om uw gebied te selecteren:
1. Via de kaart, klikken, zoomen en schuiven en een gebiedje trekken met de rechtermuisknop
2. Via de coördinaten van de RD-hoekpunten van uw gebied
3. Door de provincie, gemeente of postcode te selecteren onder het kopje ‘locatie’.

Indien u zich heeft geregistreerd en bent ingelogd kunt u uw zoekprofiel opslaan in de site. Dit is handig als u regelmatig wil zien of er nieuwe beelden zijn bijgekomen.

De knop ZOEKEN (linksonder) brengt u naar het zoekresultaten gedeelte waar u de beelden en hun karakteristieken afzonderlijk kunt bekijken.

SAT1 als webapplicatie
De ontwikkeling van deze site staat niet stil. Op dit moment is NEO in samenwerking met het NLR bezig deze site beschikbaar te maken als WMS server. U kunt dan in uw eigen GIS-of CAD-applicatie de door uw gewenste beeldlaag van SAT1 ophalen alsof het beeld op uw harde schijf staat.
Je kan zeggen dat SAT1 niet het beeld betreft, maar eigenlijk de dienst om het beeld op uw bureau te krijgen.

Wat kost een SAT1 licentie?
Prijzen variëren voor nieuw en oud materiaal, voor de verschillende aanbieders, enz. Indien u de prijs wilt weten van een bepaalde opname kunt u het best even contact met NEO opnemen.

SAT1 abonnement
Een van de mogelijkheden om tegen lagere kosten regelmatig SAT1 beelden te ontvangen is door middel van een abonnement. Ook hiervoor kunt u het beste contact met NEO opnemen.

Deze site is mogelijk gemaakt door

NEO Beheer van deze site
NLR Technische ondersteuning en hosting
European Space Imaging Leverancier IKONOS beelden
Eurimage Leverancier QuickBird beelden
Space Imaging Leverancier IKONOS beelden
Geodan Leverancier kaartmateriaal in Viewer

Het auteursrecht van de gebruikte data in deze site berust bij bovengenoemde leveranciers.